Colloquium: Belangenbehartiging Private Equity van Buitenlanders woonachtig in Brazilië

Colloquium: Belangenbehartiging Private Equity van Buitenlanders woonachtig in Brazilië Speciaal voor nederlanders, belgen, Antillianen en touristen in Rio de Janeiro: Korte lezingen door Nederlandse advocaten opgeleid in Brazilië met aandacht voor enkele twijfels uit de Brazilliaanse rechtspraktijk. Colóquio: Advocacia sobre a igualdade de direitos a particular estrangeiros residentes no Brasil Especial para holandeses, belgas, antilianos […]